Welkom

Begrippenlijst

Hieronder hebben wij een greep van de termen uit het makelaarsjargon voor uitgelegd. Mist u een term? Schroom niet om ons even te bellen of te mailen voor uitleg.

Economische huurwaarde

De waarde, die bij aanbieding voor tijdelijke verhuur door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

E.P.A

Energie Prestatie Advies Dit is een advies voor efficiënter energiegebruik. Een EPA-adviseur kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in een woning en geeft een advies op maat over hoe er efficiënter met energie kan worden omgesprongen en het wooncomfort kan worden verhoogd.

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Executiewaarde in verhuurde staat

De waarde die de woning in verhuurde staat opbrengt, bij een gedwongen openbare verkoop.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning is verhuurd aan en bewoond door een ander.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning, is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik:

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning, wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoont door een ander.

Vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

Waarde in verpachte staat

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.

WOZ waarde

De waarde van uw woning die de belastingdienst wil weten . De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals: de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.