Welkom » Over Ons » VBO Organisatie

VBO Organisatie

De VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed) is de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. De ruim 1000 aangesloten makelaars stellen de consument centraal en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De VBO-makelaars zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de VBO-makelaar gehouden aan de gedragscode. Op het handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege.

Niet elke makelaar kan lid worden van de VBO. De VBO stelt namelijk hoge eisen aan het lidmaatschap. De makelaar dient te voldoen aan tal van strenge eisen op het terrein van vakmanschap, opleiding en reputatie. De makelaar dient een makelaarsopleiding gevolgd te hebben en in het bezit te zijn van het makelaarsdiploma.

Verder dient de makelaar te goeder naam en faam bekend te staan. Dit wordt gecheckt door het bestuur door middel van een collegiale toetsing. Daarnaast dient de makelaar zich te houden aan de voorwaarden en gedragscode van de VBO.

VBO makelaars/taxateurs zijn officieel geregistreerd, herkenbaar aan het VBO logo. Ze staan ingeschreven in landelijk erkende registers. Hun rapporten worden daardoor altijd geaccepteerd door banken en financiële dienstverleners.

De opdrachtgever is ingedekt tegen financiële calamiteiten: de leden van de VBO hebben verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.