Meest gestelde vragen


Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een aankoopmakelaar?
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart het inschakelen van een aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars uit Emmeloord u duizenden euro's, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u snel terug in:
 • Een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren;
 • Inzicht in de waarde van de woning;
 • Essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.;
 • Het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.;
 • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik een makelaar inschakelen die voor mij onderhandelt?
In overleg met uw aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars is dit zeker een mogelijkheid. Op het moment dat u uw droomhuis heeft gevonden, zal de makelaar de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Wanneer u besluit om het aankooptraject in te gaan, kunnen wij u vanaf dat moment begeleiden en het onderhandelingsproces starten.
 
Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen?
Het inschakelen van een aankoopmakelaar is meestal op basis van no cure no pay. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u in principe niets af.
Wanneer u een aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars inschakelt, overleggen we met u over het tijdstip van betaling. Meestal rekenen we met u af op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) brengen we uiteraard in rekening, ongeacht of u iets heeft aangekocht of niet.

Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?
Ja, dat is mogelijk (deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.

Kan de aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering kan alleen gedaan worden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. Sloterwijk & Heinen Makelaars kan uiteraard wel een taxateur voor u regelen.

Kan ik mijn aankoopmakelaar inschakelen voor de aankoop van een huis dat niet te koop staat bij een NVM-makelaar?
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.

Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen?
Jazeker. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, kunt u de aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars bellen om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Onze NVM-aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan met u en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt hij alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.

Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. De aankoopmakelaars van Sloterwijk & Heinen Makelaars zijn deskundig, hebben kennis van de plaatselijke markt en het allerbelangrijkst, wij behartigen úw belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Onze aankoopmakelaars kunnen u daar verder over informeren.

Kan de aankoopmakelaar ook de hypotheek regelen?
Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan - indien u dat wenst - wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

Wat doet de aankoopmakelaar nog meer?
Op de dag van overdracht (transport bij de notaris) zal de aankoopmakelaar van Sloterwijk & Heinen Makelaars regelen dat u samen met hem uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde, dan zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal nemen we tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water op.

Wat zijn de tarieven die een makelaar berekent voor zijn diensten?
De branchevereniging kent geen (advies)tarieven of richtlijnen voor het berekenen van courtage, taxatiekosten, kosten voor beheer, enz. Makelaars bepalen zelf hun tarieven. Deze kunnen dus per makelaarskantoor verschillen. Dit betekent voor u dat u eerst op een rijtje moet zetten welke diensten u van de makelaar verwacht voordat u een makelaarskantoor opdracht geeft. Sloterwijk & Heinen Makelaars geeft u graag advies over de diverse diensten en kan u daarna een prijsopgave doen.
 
Wat houdt ‘kosten koper’ in? 
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
 • Overdrachtsbelasting;
 • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
 • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte).

Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:
 • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;
 • Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn / haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar betalen. Als de koper een makelaar contracteert voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar betalen.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Het antwoord is nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid 'hangt' aan de overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar houdt bij de verkoop vooral rekening met het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Voor de koper kan het daarom interessant en verstandig zijn om een eigen aankoopmakelaar in te schakelen. Sloterwijk & Heinen Makelaars is gespecialiseerd in het aankopen van woningen en bedrijfspanden.

Wat betekent vrij op naam?
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan 'vrij op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten:
 • overdrachtsbelasting;
 • kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte);
 • notariskosten voor de opmaak van de akte van levering.

De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte.

Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn / haar woning, dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar betalen. Als de koper een aankoopmakelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar betalen.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.

Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Wat houdt de Wet Koop onroerende zaken in?
Als u een woning koopt, krijgt u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. U krijgt zo de gelegenheid om deskundigen te raadplegen. De bedenktijd begint zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd.
In de nieuwe wet is de koop pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is na het tot stand komen van een mondeling akkoord (waarin alle belangrijke zaken van de overeenkomst aan de orde zijn geweest) in beginsel verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte.

Wanneer begint en eindigt de bedenktijd?
De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is dus niet van belang.
De Algemene Termijnenwet is van toepassing op de bedenktijd. Dit betekent dat feitelijk de bedenktijd langer kan zijn dan drie dagen. Twee van de drie dagen mogen geen zaterdag, zon- of feestdag zijn. Bovendien als de bedenktijd afloopt op een dergelijke dag, wordt zij verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

Voorbeeld:

Koopakte ontvangen op:   Bedenktijd eindigt op:
maandag   donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag

Is het bijvoorbeeld maandag waarop de bedenktijd eindigt tweede paasdag, dan eindigt de bedenktijd op dinsdag.

Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor de aankoop van een nieuwbouwwoning?
Als u een nieuwbouwwoning koopt, moeten er twee overeenkomsten gesloten worden: een koopovereenkomst voor de grond en een koop- / aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning. Een koper die beide overeenkomsten sluit, mag zonder meer een beroep doen op de wettelijke bedenktijd van drie dagen als gebruik is gemaakt van het standaard GIW-contract (de stichting Garantie-Instituut-Woningbouw is opgericht om kopers van nieuwbouwwoningen meer zekerheid te geven). In andere gevallen heeft de koper voor wat betreft de aannemingsovereenkomst drie dagen bedenktijd, wanneer de koop van de grond verband houdt met de aannemingsovereenkomst. Of de bedenktijd dan ook geldt voor de koop van de grond ligt aanzienlijk genuanceerder.

Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder "Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?"), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen.
Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Hoe komt de koop tot stand?
Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule.
Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Ontdek de antwoorden op uw makelaarsvragen via Sloterwijk & Heinen Makelaars.

Contact

Wacht niet langer, en neem contact op

Sloterwijk & Heinen Makelaars
Ecu 2
8305 BA Emmeloord
T: 0527 61 02 60
E: info@shmakelaars.nl

Nog vragen?