DNB verwacht nog jaren krappe woningmarkt

15 juni 2021 09:00 De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de krapte op de woningmarkt de komende jaren aanhoudt. De verwachte prijsstijging valt voor 2022 lager uit dan in 2021. Met 5,5% is die stijging in historisch perspectief echter nog steeds hoog.

Pas in 2023 als de gemiddelde hypotheekrente naar verwachting zal oplopen, vlakt de woningprijsstijging af naar 3,5%.

DNB spreekt die verwachting spreekt uit als onderdeel van de nieuwe halfjaarlijkse economische ramingen. Daarin verwacht de centrale bank een ‘krachtig en vlot’ economisch herstel van de coronacrisis. De groei komt volgens de ramingen dit jaar uit op 3,0% en volgend jaar zelfs op 3,7%. Pas in 2023 normaliseert de groei naar 1,9%.

“De verwachting is dat de krapte op de woningmarkt gedurende de nieuwe ramingsperiode aanhoudt. In 2021 is de geraamde huizenprijsstijging gemiddeld 10%. De werkloosheid neemt in 2022 toe en de hypotheekrente zal – in lijn met de licht oplopende rentestanden op de kapitaalmarkt – wat stijgen. Dit drukt de bestedingsruimte van huishoudens. Hierdoor is de verwachte prijsstijging op de woningmarkt in 2022 lager dan in 2021”, aldus DNB in de ramingen.

Woningmarkt toegankelijker
De woningmarkt kan volgens DNB toegankelijker worden door het woningaanbod te vergroten en de prijsopdrijvende fiscale subsidies voor woningbezit geleidelijk af te schaffen. Geen verrassende oplossingen omdat deze ballen al vaker door de toezichthouder zijn opgegooid. DNB: “Het aanbod dient vergroot te worden door zowel meer koop- als huurwoningen te bouwen. Daarnaast verdient het aanbeveling om de fiscale behandeling van kopen en huren gelijk te trekken. Overheveling van de eigen woning naar box 3 van de inkomstenbelasting en afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zijn daarvoor stappen in de goede richting”, stelt DNB.

Economische herstel
Uitgangspunt van de nieuwe DNB-raming is dat de contactbeperkende maatregelen vanaf mei 2021 geleidelijk worden versoepeld en dat dergelijke maatregelen vanaf begin 2022 niet meer nodig zijn, vanwege grootschalige vaccinatie. In lijn met de versoepelingen verwacht DNB dat het economische herstel sterk aantrekt vanaf het tweede kwartaal van 2021, vooral gedreven door de particuliere consumptie. Vergeleken met een half jaar terug zijn de vooruitzichten volgens DNB duidelijk gunstiger geworden.

DNB verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 10% zullen stijgen, volgend jaar jaar met 5,5% en in 2023 met 3,5%. De opwaartse druk op de huizenprijzen wordt veroorzaakt door de grote bestedingsruimte, weinig werkloosheid, de lage hypotheekrente en het kleine woningaanbod.

Vorige week kwam Rabobank met vergelijkbare groeiverwachtingen.

Scenario’s
Omdat er door de pandemie best veel onzekerheid is, heeft de centrale bank twee alternatieve pandemiescenario’s. In het milde scenario is de pandemie in het najaar volledig onder controle en geven consumenten massaal geld uit. De economische groei komt dan 0,4 procentpunt hoger uit.

In een zwaar scenario steken nieuwe virusvarianten de kop op, zijn vaccinaties ontoereikend en zijn contactbeperkingen tot in 2023 nodig. De economische groei valt dan 1,1 procentpunt lager uit.

(Bron: Vastgoedactueel.nl)

Contact

Wacht niet langer, en neem contact op

Sloterwijk & Heinen Makelaars
Ecu 2
8305 BA Emmeloord
T: 0527 61 02 60
E: info@shmakelaars.nl

Nog vragen?