Toevoegen (dorps)gebieden aan stad beïnvloedt woningprijs nauwelijks

14 januari 2020 16:46 Woningprijzen van dorpen en buitengebieden die samengevoegd zijn met een stad hebben geen groot effect op de woningprijsontwikkeling van die stad. Hoe staat het verder met de woningprijzen binnen en buiten de stadsgrens? Wij deden onderzoek.

Onderzoekmethode
In ons onderzoek vergeleken we de verkoopprijzen van woningen die in 2000 binnen de bebouwde kom van een stad lagen met de verkoopprijzen van woningen die later aan die bebouwde kom zijn toegevoegd. We keken naar de vier grootste gemeenten (G4) en de top 10 daarna vanaf het jaar 2000 t/m 2019.

Prijs van toegevoegde woning wel hoger, maar klein effect op prijsontwikkeling
De prijzen van de toegevoegde (dorps)woningen liggen hoger dan die van woningen in de oorspronkelijke stad. Dit komt omdat de toegevoegde woningen vaak nieuwer en groter zijn. Daarnaast zijn deze woningen minder vaak appartementen. Toch hebben de hogere woningprijzen nauwelijks effect op de woningprijsontwikkeling van de stad. Dat komt doordat er maar relatief weinig koopwoningen zijn verkocht in de toegevoegde gebieden.

Prijs per m2 hoger bij G4 gemeenten
Er is bijna geen verschil in de prijs per m2 tussen de oorspronkelijke stad en de toegevoegde (dorps)gebieden wat betreft de top10-gemeenten. Anders is dat voor de 4 grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar ligt de prijs per m2 in de oorspronkelijke stad een stuk hoger dan in de toegevoegde (dorps)gebieden. Dit komt waarschijnlijk doordat de oorspronkelijke stad een grote aantrekkingskracht blijft houden. Mensen willen hier meer voor betalen.

(Bron: Kadaster)

Contact

Wacht niet langer, en neem contact op

Sloterwijk & Heinen Makelaars
Ecu 2
8305 BA Emmeloord
T: 0527 61 02 60
E: info@shmakelaars.nl

Nog vragen?