Woning met goed energielabel levert 3-4% meer op

1 oktober 2015 14:24 Waarom is het energielabel per 1 januari 2008 ingevoerd?Het was vanuit de Europese Unie een verplichting om dit in te voeren. Het heeft te maken met Europese regelgeving. De achterliggende reden is om de energieprestatie van woningen inzichtelijk te maken. Dus dat we kunnen meten hoe energiezuinig onze woningen zijn. Een woningeigenaar kan bij de verkoop een hogere prijs krijgen, als hij een goed label kan overleggen. Het energielabel kan voor mensen een enorme hulp zijn om energie te besparen. Hoe hoger het label, hoe gunstiger het voor je persoonlijke situatie zou moeten zijn.  

Op welke punten is het energielabel per 1 januari 2010 verbeterd?

De eerste versie, die in 2008 is ingevoerd, stuitte op bezwaren met betrekking tot de begrijpelijkheid van het label. Er stonden eenheden op, die de consument niet begreep. Er was dus communicatief een probleem en het was ook de vraag, of alles wel goed gewaardeerd was. Het label voldeed ook niet aan alle kwaliteitseisen. Op die punten is het verbeterd. Het nieuwe label is communicatief beter, maar ook completer in de dekking van de maatregelen die erin horen. Verder wordt er strenger bij de voorschriften opgetreden door meer handhaving te plegen. Het energielabel is verplicht bij de verkoop van een woning. De overheid kan ervoor kiezen om sancties op te leggen, als er geen label wordt overhandigd, maar tot nu toe wordt dat niet gedaan. Er wordt wel over nagedacht om dat te gaan doen.

Wat is het verschil tussen een maatwerkadvies energie en een energielabel voor woningen?

Het maatwerkadvies is een uitgebreider rapport dan een energielabel. Een energielabel beslaat een paar pagina’s met een korte toelichting op welke maatregelen je kunt nemen om het energielabel te verbeteren. Een maatwerkadvies gaat daar wat dieper op in en rapporteert de opnamegegevens en de effecten van verschillende maatregelen die je kunt nemen. Het maatwerkadvies gaat veel meer in op de verbeterslag die je kunt plegen in je woning. Voor zo’n maatwerkadvies kun je terecht bij gecertificeerde adviseurs.

Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?

Je kunt naar verschillende websites gaan om een energielabelaar of een maatwerkadviseur te vinden en daar een afspraak mee maken. Dit kan via de website van KBI, het informatieloket voor certificering in de bouw- en installatiesector. Maar het kan ook via de websites van Milieu Centraal en Meer Met Minder. Daar vind je een lijst van gecertificeerde maatwerkadviseurs, die volgens bepaalde beoordelingsrichtlijnen handelen.

Als ik mijn huis voorzie van een energielabel, wordt dat huis dan veel meer waard?

Uit onderzoek is gebleken dat de prijs van huizen met een hoog energielabel 3 tot 4 procent hoger ligt. Je hebt een verbeterde woning in de aanbieding en kunt daarom meer vragen dan voor een vergelijkbare woning in de straat, die geen of een slecht label heeft. Het is aangetoond dat je woning beter verkoopbaar is, als die over label A of B beschikt. Maar zo’n hoog label is natuurlijk niet de enige reden, waarom die woning goed in de markt zou liggen. Ook veel andere factoren spelen mee, zoals ligging en ruimte. Maar zo’n goed label kan bij de verkoop wel het laatste zetje zijn. Het is zeer de moeite waard om zo’n energielabel te verbeteren en bovendien heb je recht op subsidie op het maatwerkadvies en dus ook op je energielabel. Normaal kost dit zo’n 250 euro, maar de overheid geeft hier 200 euro van terug. Dat duurt tot eind dit jaar en dat betekent dat je voor een paar tientjes een maatwerkadvies kunt krijgen.

Contact

Wacht niet langer, en neem contact op

Sloterwijk & Heinen Makelaars
Ecu 2
8305 BA Emmeloord
T: 0527 61 02 60
E: info@shmakelaars.nl

Nog vragen?